Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Možda i najveći konceptualni umjetnik Hrvatske zvao se Vladimir, a životopisni nadimak mu je Trokut. Kako se prezivao?

Dodig

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)