Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pojmovi: |Hladno Pivo|

Na albumu Dani zatvorenih vrata Hladnog piva, jedan od singlova zove se, zasigurno ne slučajno, gotova kao jedan od najvećih hitova prljavog kazališta. Kako je naslov ovoj pjesmi Hladnog piva?

MOJOJ MAJICI

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)