Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Na furgonu braće Trotter, žutoj trokolici ponosno je istaknut naziv njihove firme: Trotters independent trading co.. Ispod naziva firme, nešto sitnijim slovima (uvijek čitaj sitna slova!!!) napisana su imena, jedan za drugim, dva velegrada i njihovog Peckhama, sugerirajući područje na kojem firma djeluje. O kojim gradovima je riječ?

NEW YORK I PARIZ

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)