Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Na ovoj zastavi dominira lav na grimiznoj površini, sa mačem u desnoj šapi. S lijeve strane grimiznog polja, nalaze se dvije okomite pruge, šafran i zelene boje. Ovo je zastava koje zemlje?

ŠRI LANKA

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)