Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Nagrada Porin se održavala u mnogim hrvatskim gradovima, od prve, 1994. godine, koja se održala u hotelu Kvarner u Opatiji. U kojem se gradu dodjeljivala ova nagrada 2015. godine?

SPLIT

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)