Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pojmovi: |Plitvička jezera|

Najljepši kompleks vodopada u nas je onaj na Plitvičkim jezerima. A možda najljepši među njima, smjestio se između jezera Milanovac i Gavanovac. Ime je dobio po proslavljenoj hrvatskoj opernoj divi. Kojoj?

MILKA TRNINA

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)