Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Najpoznatija drama Bertolta Brechta zove se Majka Hrabrost. Kako glasi ime i prezime fiktivne heroine koju svi znaju pod nadimkom Majka Hrabrost?

Anna Fierling

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)