Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Najpoznatije i najprodavanije lizaljke (lizalice) na svijetu su Chupa Chups. Tko je dizajnirao njihov logo?

Salvador Dali

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)