Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Najpoznatiji citat iz kultnog Prohujalo s vihorom je onaj, koji nemarno naslonjen na ogradu stepenica, izriče jedan od najpoznatijih filmskih likova, Rhet Butler: „Frankly, my dear, I don’t give a damn”. Kako se, imenom i prezimenom, zove glumac, koji je utjelovio Rheta Butlera?

CLARK GABLE

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)