Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pojmovi: |Star Wars|

Najpoznatiji par robota na svijetu su vozeća kanta za smeće i zlatni brbljavi robot u ljudskom obličju, iz filmskog serijala Star wars. Koju cifru dobijemo ako zbrojimo sve brojeve koje možemo naći u imenima ova dva robota?

R2-D2 i C3PO
2+2+3=7

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)