Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Najslabija Olimpijada za Hrvatsku, što se tiče broja i kvalitete medalja, bila je ona u Sydneyu 2000. godine. Zlato je osvojio Nikolaj Pešalov, a druga medalja je bila bronca. Tko je osvojio broncu za Hrvatsku u Sydneyu?

OSMERAC S KORMILAROM

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)