Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Najstarije kontinuirano naselje u Europi nalazi se u Hrvatskoj. O kojem se gradu radi ako znamo da je kontinuirano naseljen preko 8.300 godina.

Vinkovci

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)