Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Najuglednija diskografska nagrada u našoj državi je Porin. Ime je dobila po operi koja je praizvedena 1897. godine u Zagrebu, hrpu godina nakon autorove smrti. Stvarno ne bi imalo smisla sada postaviti pitanje po kojoj operi je Porin dobio ime, ali ni stvarno pitanje ne bi trebalo biti puno teže. Tko je autor opere Porin?

VATROSLAV LISINSKI

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)