Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Najveći aerodrom na području bivše Jugoslavije, bio je beogradski. Takav status je zadržao sve do danas. Kako se zove beogradski aerodrom?

NIKOLA TESLA

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)