Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Najveći francuski inspektor svih vremena je, naravno, chief inspector Jacques Clouseau. Međutim, njegove metode i način rada, nikada nisu nailazile na odobravanje njegovih pretpostavljenih. Posebice njegovog šefa, kojeg će Clouseauove metode dovesti do ludila. Kako se on zove?

CHARLES LaROUSSE DREYFUS

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)