Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Najviša planina na Martiniku je ujedno i vulkan čije ime tražimo. 1902. godine taj vulkan je eruptirao i pri tom ubio sve što se nalazilo u krugu 10 kilometara od mjesta erupcije. U potpunosti je uništen grad Saint Pierre, a procjenjuje se da je poginulo preko 30000 ljudi. Kako se zove ovaj vulkan ubojica?

MONT PELEE

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)