Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Nakon cijelonoćnog bauljanja po divljoj šumi, Dante Alighieri se našao pred tri zvijeri. Iz te opasnosti spasit će ga slavni prethodnik, s kojim će proći kroz Pakao i Čistilište. Kako se zove ovaj antički pjesnik, i tko ga šalje da pomogne Danteu?

VERGILIJE I BEATRIČE

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)