Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Nakon samostalnosti 194., Indija nastupa na LJOI u Londonu. Na tim će igrama osvojiti jednu jedinu medalju i to zlatnu. O kojem je sportu riječ ako se zna da su u finalu pobijedili domaćine?

Hokej na travi

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)