Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Nakon što, 1945. godine, umire Franklin Delano Roosevelt, na poziciji američkog predsjednika nasljeđuje ga, bez izbora, potpredsjednik Harry Truman. Nakon toga, to će se desiti još dvojici američkih političara. Kojima?

LYNDON JOHNSON I GERALD FORD

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)