Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Nama sa sedam padeža to može zvučati nemoguće, ali postoje dva slavenska jezika koje ih nemaju. Koja su to dva jezika?

Bugarski i makedonski

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)