Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Nastavljamo dalje sa paleolitskim slikarstvom. Ovog puta se prebacujemo u susjednu Francusku, u špilju koju još nazivaju Sikstinskom kapelom prapovjesnog doba. I ovdje je sve puno naslikanih životinja, i to na mnogo većoj površini nego u Altamiri. Kako se zove ova špilja, u kojoj se nalaze crteži koji se smatraju najljepšima u cijelom Paleolitiku?

LASCAUX

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)