Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pojmovi: |Agatha Christie| |Hercul Poirot|

Ne može se reći da mu je on pomoćnik, ali Hercula Poirota ne možemo zamisliti bez vjernog prijatelja i suputnika. Kako se on zove?

ARTHUR HASTINGS

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)