Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Nema nesvrstanog vođe koji nije znao iste inicijale ovog junaka u bilo koje doba noći ili dana. Jer ako ti je trebao tenk, vagon, lokomotiva ili čelična konstrukcija mosta, sve se to moglo naći u tvornici koja je nosila, i još uvijek nosi, ime ovog heroja radničke borbe. Kako se on zove?

ĐURO ĐAKOVIĆ

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)