Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Nema s kim se Rocky nije marisao. Ali ako se borba najavljivala kao borba gdje u jednom kutu stoji Italian Stallion, a u drugom The Master of Disaster, jasno je da je s jedne strane Rocky Balboa. Tko mu je bio suparnik u tom meču?

APPOLLO CREED

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)