Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Nevjerojatna špilja s paleolitskim zidnim slikama, Sikstinska kapela prapovijesnog doba, otkrivena 12. rujna 1940. nedaleko od Montignaca u Francuskoj kada je osamnaestogodišnji Marcel Ravidat krenuo u potragu za psom koji je bio upao u rupu. Kako se zove ovaj arheološki lokalitet?

Lascaux

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)