Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pojmovi: |Alan Ford| |Grunf|

Nezaboravna Grunfova mudrost. Završite citat: Ko sanjari drhti, ko drhti…

…SANJARI, ILI MU JE HLADNO

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)