Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pojmovi: |Nicolas Cage|

Nicolas Cage ostvario je čitav niz sjajnih uloga. Dvaput je nominiran za Oscara, međutim samo ju je jednom dobio, 1995. godine, glumeći sucidalnog alkoholičara. U kojem filmu?

LIVING LAS VEGAS (NAPUŠTAJUĆI LAS VEGAS)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)