Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Nikad nije objašnjeno zašto su mučitelji kroz povijest imali fiksaciju na stopala svojih žrtava. Ali ako nam je ona poznata, ne čude imena poput cementnih cipela. Ipak, jedna sprava za mučenje je puno poznatija od spomenutih cipela, a isto nosi ime obuće. Radila je tako da se stavljala na nogu između koljena i zgloba, a čavli s unutarnje strane sprave, bi tada trgali nogu. Kako se zove ova naprava?

ŠPANJOLSKA ČIZMA

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)