Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pojmovi: |HNK Hajduk| |Nogomet|

Odlazak u davnu prošlost. Navodno postoje zapisi u kamenu pronađeni u Dalmaciji na kojima je otkrivena godina u kojoj je Hajduk zadnji put bio prvak Hrvatske u nogometu. U kojoj je to godini Hajduk zadnji put podigao trofej namjenjen prvaku?

2005.

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)