Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Opet jedna sa dijagonalom. U donjem, crnom polju smjestio se južni križ, dok je u gornjem crvenom polju silueta rajske ptice. Koja zemlja se ponosi ovakvom zastavom?

PAPUA NOVA GVINEJA

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)