Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Ova ptica voćnog imena izuzetno je neugledna, tamne je boje, i nije letač. Živi u zemlji, u rupama koje sama iskopa. Zanimljivo je da jedna cijela nacija duguje svoj nadimak ovoj ptici. O kojoj se naciji radi?

NOVOZELANĐANI

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)