Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pojmovi: |Izrael| |Pustinje|

Ova pustinja pokriva preko polovice površine Izraela. S južne je strane naslonjena na Sinaj, a s istoka na Arapsku pustinju. Površinom nije velika kao ove prethodne, samo 13000 km kvadratnih. Ime joj se sa hebrejskog može prevest kao suh, ali u Bibliji, izraz za jug je imenjak sa ovom pustinjom. Koje joj je ime?

NEGEV

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)