Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pojmovi: |Japan| |Tokio|

Ovaj tokijski kvart poznat je kao glavni centar svih subkulturlnih pokreta karakterističnih za Tokio. Smatra ga se modnim centrom, posebice za mlade Japance, te također mjestom sa najboljim noćnim životom u gradu. Kako se zove ova trgovačka meka u centru Tokija?

Shibuya

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)