Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Ovo je karirani (unakrsni) uzorak koji se ponavlja, sastavljen od kvadrata, pruga ili linija različitih boja, određene širine i redosljeda, utkan u vunene tkanine, ponekad sa dotatkom svile. Iako slični uzorci postoje već vijekovima i u brojnim drugim kulturama, danas se smatra gotovo isljučivo škotskim, kao kvazi – heraldički amblem škotskih porodica ili klanova. O kojem uzorku je riječ?

TARTAN

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)