Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pojmovi: |Portugal|

Ovo pitanje nas vodi na krajnji zapad našeg kontinenta. Bez obzira što je oduvijek poznata kao pomorska zemlja, i u Portugalu se može pronaći pokoja rijeka. Tako jednu imamo i u glavnom portugalskom gradu, Lisabonu. Koju?

TEJO

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)