Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Ovo stanje se opisuje kao rijedak psihijatrijski poremećaj kad bolesnik umišlja da se može pretvarati u životinje, da je to već činio, ili da je nekakva životinja. Kako nazivamo ovo stanje?

LIKANTROPIJA

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)