Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pjesnik kojem tražimo ime u ovom pitanju, uz svoje nezaboravne stihove, najpoznatiji je po skulpturi na kojoj sjedi na klupi, rad Ivana Kožarića, a koje jedan primjerak imamo i mi, ovdje u Sisku. Koji je ovo hrvatski pjesnik?

ANTUN GUSTAV MATOŠ

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)