Po kojem kvartu u Londonu je ordinirao Jack Trbosjek?

Whitechapel

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)