Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pojmovi: |Biokovo| |Velebit|

Po svim hrvatskim planinama imamo čitav niz objekata koji pružaju smještaj i zaštitu planinarima i drugim posjetiocima. Nadmorska visina im varira od same nule pa do 1594 metra, gdje su smještena dva najviša objekta. Jedan je planinarska kuća pod Svetim Jurom na Biokovu, a drugi je dom na Velebitu. Kako se zove ovaj dom, poznat po specifičnoj klimi?

ZAVIŽAN

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)