Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Početak i prve velike uspjehe u bacanju diska Sandra Perković je postigla uz trenera kojeg su svi znali po nadimku Trendžo. Kako se on zvao ako se zna da su suradnju raskinuli nakon 2013. godine?

Ivan Ivančić

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)