Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Početkom 17. stoljeća, sultan Ahmed I, odlučio se na izgradnju džamije u Istanbulu. Na kraju će biti stvoreno remek djelo, koje po ničemu ne zaostaje za Ajom Sofijom. Naziva se Ahmedijom, ili Džamijom Sultana Ahmeda, ali je puno poznatija po imenu, koje je dobila zbog boje keramike kojom su ukršavane plohe na vanjskim zidovima. Kako je popularniji naziv za ovu džamiju?

PLAVA DŽAMIJA

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)