Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Početkom 1918. godine u Sovjetskom Savezu se pojavila potreba hitnog stvaranja vojnih snaga novog režima. Nestabilna situacija u zemlji dovela je do brzog i vrlo improviziranog stvaranja nove vojne organizacije “Seljačke i radničke crvene armije” (RKKA), u biti narodne milicije namijenjene obrani zemlje od vanjskog i unutarnjeg neprijatelja. Kako se zvao političar koji je ovu miliciju do 1924. preobrazio u profesionalnu armiju?

Lav Trocki

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)