Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Podloga na zastavi Kraljevine Butan je po dijagonali podijeljena na crveni i narandžasti dio. Na sredini je upečatljiv lik. Koji?

BIJELI ZMAJ (PIJANI ZMAJ ILI ZMAJ GROM)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)