Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pojam kojeg tražimo najlakše bi bilo definirati kao tri ili više tonova različite visine, koji pri interpretaciji ostavljaju dojam suzvučnosti. Koji je to glazbeni pojam?

AKORD

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)