Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Policijski inspektor u San Francisku. Mačo tip čvrstih stavova, s posebnim odnosom prema svom pištolju .44 Magnum Smith & Wesson, model 629. Posebno je upečatljiva replika koju često koristi: Trust me, I know what I’m doing. O kome je riječ?

SLEDGE HAMMER

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)