Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Poljski glavni grad Varšava nije baš na glavnim avionskim europskim rutama. Ipak promet je prošle godine premašio 11 milona putnika, što ga čini, barem nešto, najvećim u Poljskoj. Kako se zove zračna luka, draga svakom pijanistu, u Varšavi?

FREDERIC CHOPIN

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)