Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Posljednja od Posljednjih Stipančića u romanu Vjenceslava Novaka je gospođa Stipančić, suhonjava i sitna žena koja na kraju završava mrtva, pokrivena bijelom plahtom, prilikom prošnje. Kako glasi njeno vlastito ime?

Valpurga

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)