Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pojmovi: |Đurđevac| |Pustinje|

Pošto u Hrvatskoj nema što nema, i mi smo si izmislili jednu pustinju. Bolje reći pustinjicu. Pošto je ime naselja, pored ove Hrvatske Sahare, kako je povremeno zovu, sastavni dio i njenog imena, glupo bi bilo da ga se ovdje spomene, barem od nas. Pokriva površinu od dvadesetak hektara, i puna je endema i iz flore i iz faune, a ponegdje su vidljivi i ostatci pješčanih dina. Kako se zove ova naša jedina pustinja?

ĐURĐEVEČKI PESKI (PIJESCI)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)