Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Prema jednom od mitova, ovo čudovište, je bila Nejada, kći Posejdona i Geje, koju Zeus pretvara u čudovište koje tri puta dnevno guta vodu i pri tom stvarajući ogromne virove. Zajedno sa svojom čudovišnom kolegicom bila je strah i trepet grčkih pomoraca. Kako je ime ovom čudovištu?

HARIBDA

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)