Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Prije nešto više od dva tisućljeća (8 gne.), velika rimska vojska doživjet će nevjerojatan poraz u Teutoburškoj šumi. Germani će samljeti tri legije, i sjajno pitanje bi bilo koji je to majstor vodio rimske legije u očiglednu propast. Ipak idemo s nečim lakšim. Koji rimski car, kad saznaje za usud vojske, navodno, glasno viče: Vare, Vare, legiones rede!?

AUGUST (OKTAVIJAN AUGUST)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)